بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
   سينا

بیمارستان سینا يكي از مهمترين مراكز آموزشي ،درماني  دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد و يكي از مهمترين مراكز ارجاع بيماران ترومايي در سراسر كشور و يكي از بزرگترين و موفق ترين مراكز در زمينه جراحي ترميمي و پيوند اعضاء محسوب مي گردد. خدمات ارائه شده در اين مركز به دو صورت خدمات بستري (جراحي عمومي،جراحي فوق تخصصي عروق،جراحي فوق تخصصي ترميمي دست،جراحي ارتوپدي و ستون فقرات،جراحي مغز و اعصاب،جراحي كليه و پيوند كليه،بيماريهاي داخلي ،بخش ccu،Icu،بخش سنگ شكن ،بخش همودياليز) و خدمات پاراكلينيكي سرپائي مي باشد.


مركز تحقيقات جراحي و تروما در اين بيمارستان قرار دارد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر،بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید:


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Section.aspx?lt=1&li=155


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Clinic.aspx?lt=1&li=155


http://www.sinaih.com/

  ،
Copyright © 2012 - Allright Reserved for Tehran Univarsity of Medical Sciences