بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
   ضيائيان

اين بيمارستان يك مركز آموزشی درماني و جزء بيمارستان هاي عمومی بوده در ساختماني 3 طبقه دارای بخشهای متعددی مانند بخش‌هاي داخلي،جراحی، عفوني، اطفال، زنان زايمان، جراحي، ارتوپدي، CCU، Post CCU، نوزادان و اورژانس،همو دیالیز و درمانگاههاي اطفال، زنان، قلب و عروق، اورولوژي، داخلي، عفوني، چشم، اعصاب و روان، گوش و حلق و بيني، جراحي عمومي، دندانپزشكي، داخلي اعصاب و تنظيم خانواده و واحدهاي پاراكلينيك آزمايشگاه، راديولوژي و فيزيوتراپي مي‌باشند.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر،روی لینک های زیر کلیک نمایید:


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Section.aspx?lt=1&li=315


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Clinic.aspx?lt=1&li=315

  ،
Copyright © 2012 - Allright Reserved for Tehran Univarsity of Medical Sciences