بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
   بهارلو

بیمارستان بهارلو با داشتن درمانگاههای تخصصی متعدد از جمله داخلی ، جراحی ، اطفال ، زنان و زایمان ، پوست ، گوش و حلق و بینی ،مغز و اعصاب ، چشم ، آسم و آلرژی ، دیابت ، ارتوپدی ، قلب ، طب کار ، دندانپزشکی به غالب نیازهای تخصصی مراجعین پاسخ می گوید . وجود داروخانه با توان پاسخگویی به تمام نیازهای بیماران سرپائی و بستری ، امکانات پارکلینیکی از جملهCTS، سنجش تراکم استخوان ، ماموگرافی ، پانورکس ، سونوگرافی ، NCVوEMG، TCD، ادیومتری ،اسپیرومتری ، اکوکاردیوگرافی،تست ورزش و سنگ شکن برون اندامی بیشترین امکانات را در منطقه جنوب تهران دارا می باشد .درمانگاه تخصصی طب کار با عنوان تنها مرکز آموزشی بالینی طب کار ،به عنوان قویترین مرکز ارائه خدمات طب کار در کشور ، از دیگر امکانات منحصر به فرد بیمارستان بهارلو است .همچنین این مرکز دارای بخش مسمومین ، متشکل از بخش اورژانس ویژه مسمومین ، بخش بستری مسمومین وICU ویژه مسمومین می باشد .
آزمایشگاه تشخیصی طب کار و مسمومین نیز از امکانات ویژه ای است که با بکارگیری دستگاه های اتمیک ابزوربشن ، گازکروماتوگرافی و HPLC برای اولین با ر در کشور به خدمات ویژه در این زمینه می پردازد.در این مرکز زایمان بدون درد نیز صورت می گیرد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر،روی لینک های زیر کلیک نمایید:


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Section.aspx?lt=1&li=151


http://medicine.tums.ac.ir/fa/Clinic.aspx?lt=1&li=151

  ،
Copyright © 2012 - Allright Reserved for Tehran Univarsity of Medical Sciences